Home

บ้านของคนชอบทำอะไรด้วยตนเอง

หลังจากที่ใช้ Blog post เขียนเรื่องราวต่างๆมานาน เพราะตอนนั้นยังไม่เข้าใจการใช้งาน WordPress พอมีความเข้าใจการใช้งานว่าอะไรคือ Page อะไรคือ Post ก็ได้เวลาจัดการและเปลี่ยนแปลงหน้าตาของ Blog นี้อีกครั้ง