FET matching

  • ทำไว้เพื่อตรวจวัดเปรียบเทียบค่า Vgs cutoff ของ FET แต่ละตัว ก็ทำให้นึกถึงสมัยก่อนที่เคยทำแอมป์ทรานซิสเตอร์ เพราะถ้าจะให้ได้เสียงดีจริงๆนอกจากการเลือกใช้ R-C เกรด Audio แล้วการเลือกคู่แมท ของทรานซิสเตอร์ก็เป็นหัวใจเหมือนกัน เพราะต้องจัดคู่ Power output ที่มีค่า Hfe เท่ากันหรือใกล้เคลียง ถ้าคุณเคยสงสัยว่าทำไมแอมป์เสียงดีๆถึงมีราคาสูงนี่ก็คงเป็นคำตอบที่ไม่ต้องอธิบายมาก เพราะบางครั้งซื้อทรานมา20-30 ตัวอาจได้คู่ที่มีค่า Hfe ใกล้เคลียงหรือเท่ากันมาใช้แค่ 1-2 คู่เท่านั้น
  • Update! จับใส่กล่องเพื่อความสะดวกในการใช้งานและเก็บรักษา อิอิ 😛

โฆษณา