1590A. pedals

1590A. pedals

กำลังเบื่อๆเลยต้องหาความท้าทายใหม่ด้วยการจับเอฟเฟคลงกล่อง 1590A.
คิดๆไปมนุษย์เราก็ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดเป็นสัญชาตญาณ
เมื่อก่อนทำใส่กล่องใหญ่กว่านี้ก็ออกแบบแผงวงจรเต็มกล่อง
ทั้งๆที่มันก็คือวงจรเดียวกันไม่มีอะไรลดลงเลย 🙂

โฆษณา