ตัดแผ่นปริ๊นท์ด้วย Jigsaw table

เพิ่มความคล่องตัวในการใช้งานด้วยการเสริมไม้รองติดรั้วกว้างประมาณ 1 ซม. แล้วยึดไว้ด้วยเทปกาว 2 หน้า

เวลาตัดก็ไม่ต้องกล้วไม้รองฝั่งรั้วจะเคลื่อนหลุดจากตำแหน่ง

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s